Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) Đào tạo từ xa

Điểm nổi bật của chương trình MBA của Đại học Euro College triển khai theo mô hình đào tạo trực tuyến

Chương trình duy nhất kết hợp giữa hệ thống đào tạo trực tuyến của EuroCollege, hệ thống hỗ trợ tiếng anh và học thuật trực tuyến của Viện MBA và hệ thống trợ lý học tập từ Malaysia và Việt Nam.

Bằng EuroCollege chính quy, xác nhận của IDEAL trên từng bằng và học viên.

Hệ thống hỗ trợ kiến thức và tiếng Anh toàn diện giúp vượt qua rào cản tiếng Anh và kiến thức nền tảng.

Chương trình theo khung đào tạo Anh Quốc nên không có luận văn và bảo vệ luận văn.

Học phí 3,990 USD đóng làm 3 đợt (Được ưu đãi 50% học phí)

Chương trình kiểm định toàn diện từ Châu Âu, Châu Á và Quốc tế.

Chương trình theo khung Anh Quốc nên dễ dàng chuyển tiếp sang các chương trình Tiến sĩ Châu Âu và Châu Á.

Giới thiệu chương trình MBA của Đại học Euro College:

Chương trình MBA của Đại học Euro College được thiết kế chuyên sâu nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên quốc tế, những sinh viên bận rộn nhưng vẫn muốn trải nghiệm chương trình cao cấp nhưng không có điều kiện học tập tại Châu Âu, cũng như tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính. Chương trình không chỉ cung cấp kiến thức chuyên sâu từ đội ngũ giảng viên 100% nước ngoài, hệ thống hỗ trợ ngôn ngữ và học thuật từ Viện MBA. Bên cạnh trợ lý đồng hành giúp vượt qua các cản trở trong quá trình học tập, chương trình còn thiết kế để học viên có thể thăm quan doanh nghiệp hàng đầu tại Malaysia và kết nối mạng lưới kinh doanh.

Với thiết kế thông minh, chương trình MBA của đại học Euro College được xem là chương trình tiết kiệm nhất khi so sánh với các chương trình du học Thạc sĩ từ các chương trình kiểm định khác. Bên cạnh hỗ trợ học phí, EuroCollege còn là chương trình hiếm hoi tại Châu Á được sử dụng hệ thống hỗ trợ học thuật, hệ thống hỗ trợ tiếng Anh và trợ lý đồng hành trong quá trình học tập MBA với EuroCollege.

Điều kiện đầu vào thuận lợi cho học viên tại các quốc gia tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính.

 • Tốt nghiệp đại học ở bất cứ chuyên ngành nào.
 • Tốt nghiệp Associate Degree có thể tham gia khi có tối thiểu 5 năm làm việc. 
 • Được miễn điều kiện tiếng Anh nếu vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh cơ bản từ đối tác của EuroCollege tại địa phương.

Nếu tiền là cứu cánh duy nhất để giúp bạn tự do, bạn sẽ không bao giờ có nó

Chỉ có một loại nguồn lực đảm bảo cho bạn tự do đó là kiến thức, kinh nghiệm và năng lực.

(Henry Ford)

Thời gian học: 12 tháng.

Chương trình đào tạo:

 • Học các môn trực tuyến trên hệ thống EuroCollege Online
 • Tham khảo thông tin được chuyển ngữ và trợ giảng trên hệ thống hỗ trợ TakeDegree
 • Sử dụng hệ thống tiếng Anh tự học TIAN nhằm nâng cao tiếng Anh trong quá trình học với EuroCollege.
 • Hỗ trợ tiếng Anh học thuật cho từng môn học trước khi nộp bài.
 • Làm bài kiểm tra trực tuyến và Nộp bài cho EuroCollege trên hệ thống của EuroCollege Online hoặc gửi email trực tiếp cho trường.

Các môn học:

 • MB201 Research Methodology (Phương pháp nghiên cứu)
 • MB202 Business Modelling (Mô hình Kinh doanh)
 • MB203 Management of Information Systems (Hệ thống thông tin quản lý)
 • MB204 International Trade and Finance (Tài chính và kinh doanh quốc tế)
 • MB207 Organisational Theory and Development (Lý thuyết và phát triển tổ chức)
 • MB208 Global Planning (Hoạch định toàn cầu)
 • MB209 Financial Planning (Hoạch định tài chính)
 • MB212 Multinational Business (Kinh doanh Đa quốc ga)
 • MB213 Foundation of Leadership and Teamwork (Nền tảng của Lãnh đạo và phối hợp nhóm)
 • MB214 Cultural Studies in Business (Nghiên cứu văn hóa trong kinh doanh)

Phương pháp đánh giá:

Mỗi Module chia làm 5 tuần từ W0 đến W4. Từ W5 đến W8 chuẩn bị làm bài cuối khóa với chi tiết:

 • W0: Giới thiệu về chương trình, học viên chuẩn bị đọc tài liệu trước khi vào lớp học.
 • W1: Học Module 1
 • W2: Học Module 2 --> Làm bài kiểm tra trực tuyến.
 • W3: Học Module 3
 • W4: Học Module 4
 • W5 - W8 chuẩn bị để làm bài kiểm tra trực tuyến với sự hỗ trợ của hệ thống trợ giảng Tiếng Anh và trợ giảng trực tuyến TakeDegree.com.

Học phí:

 • Phí đăng ký: 100 USD.
 • Học phí chương trình MBA theo mô hình đào tạo trực tuyến, nhận bằng chính quy của Đại học Euro College với 100% giảng viên nước ngoài 3,990 USD đóng làm 3 đợt. 
 • Hệ thống trợ giảng trực tuyến, hỗ trợ tiếng Anh và trợ lý học tập đồng hành: 900 USD.

Tổng cộng: 4,990 USD trọn gói.

 

Các đợt thanh toán:

 • Đợt 1: 100 USD phí đăng ký + 1,330 USD học phí + 500 USD phí hỗ trợ = 1,930 USD
 • Đợt 2: 1,330 USD học phí + 400 USD phí hỗ trợ (sau 3 tháng)
 • Đợt 3: 1,330 USD học phí.
 • Tổng cộng: $4,990 USD trọn gói

Bằng cấp và công nhận:

Liên hệ:

Viện MBA

 • Điện thoại: 0947.247.247
 • Email: huypx@mbainstitute.org